כאן הקנייה בטוחה
כאן הקנייה בטוחה
2023-08-16T20:27:09+03:00

1.      הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון, כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים

2.      החנות משמשת לרכישת מוצרים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל ורשאים לרכוש בה בני 18 ומעלה ,בעלי תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט בישראל ובעל כתובת מגורים בישראל , אשר ברשותם כרטיס אשראי תקף בישראל.

3.      תנאי מוקדם לתוקף זכייתו של משתתף ברכישה הוא אישור חברת כרטיסי האשראי לעיסקה ולגביה.

4.      גלישה בחנות ו/או רכישת המוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו , מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון , לפיכך אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה , הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש בחנות.

5.      המחיר הינו כולל מע"מ אלא אם צוין מפורשות אחרת .

 

רכישה רגילה

במכירה רגילה מוצעים למכירה כמות מוגבלת של מוצרים במחיר קבוע מראש. הליך המכירה יתבצע בתנאים כדלקמן :

1.      החנות תציג רשימת מוצרים לרבות כל הפרטים אודות המוצר או השירות המוצע למכירה ואת המחיר כפי שנקבע מראש, המכירה הינה עד גמר המלאי.

2.      לאחר הוספת המוצרים המבוקשים ל"עגלת הקניות" ימשיך הקונה בעמוד "עגלת הקניות" ל"אישור קנייה" ושם ימלא את פרטיו המלאים ויועבר לדף סליקת אשראי שלאחריו יסתיים הליך הקנייה האינטרנטי.

3.      הלקוח יקבל דוא"ל הכולל את חשבונית הרכישה ואישור העסקה

4.      נציגי החברה יחזרו אל הלקוח עד 2 ימי עסקים מהרכישה על מנת לתאם התקנה במידת הצורך.

 החזר כספי

·       החזר כספי יינתן כחוק תוך 14 ימי עסקים בלבד, לפי אמצעי התשלום בו הלקוח שילם, ובתנאי שהמוצר לא הותקן ולא בוצע בו כל שימוש ואריזת המוצר לא נפתחה.

·       בגין ביטול עסקה ינוכו 5% או 100 ש"ח מערך העסקה לפי הנמוך מבניהם.

ביטול הזמנה

1.      ככלל הלקוח רשאי לבטל את העסקה*  בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 http://www.consumers.org.il/category/deal-annulment-regulations

2.      ניתן לבטל רכישת מוצר 14 יום מיום קבלת המוצר, הביטול יעשה אך ורק בתיאום מול נציגי השירות ובפרט שלא נעשה בו כל שימוש.

3.      במקרה של ביטול העסקה, יחויב הלקוח בשיעור של 5% אך לא למעלה מ 100 ש"ח, בהתאם להוראות החוק.

4.      אם סופק המוצר ללקוח, חלה על הלקוח חובת החזרת המוצר אל החנות עצמה. מוסכם כי הלקוח יחזיר את המוצר באריזתו , שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא.

5.      מוסכם בין הצדדים כי הלקוח יחויב בתשלום מלא בגין דמי משלוח, וזאת במידה והמוצר כבר נשלח ללקוח .

6.      החנות תהא רשאית לבטל עסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:

                  א.        נפלה טעות קולמוס , בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר .

                  ב.        במקרה של כוח עליון , פעולת מלחמה , איבה ,טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין .

                  ג.        הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צוינה בדף ההרשמה ובעת ביצוע העסקה.

7.      במקרה ואזל המוצר מהמלאי לאחר שהתבצעה הזמנה, רשאית החנות לבטל את המכירה ו/או להציע מוצר חלופי שווה ערך .הודעה על ביטול כאמור תיעשה בכתב או בטלפון .

8.      מקרים בהם לא ניתן לבטל עסקה:

http://www.consumers.org.il/category/cases-for-no-annulment-rights

 

 אספקת המוצרים

1.      החנות תדאג לאספקת המוצר שהוזמן באתר והתקנתו בתיאום מול הלקוח , תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר , אלא אם צוין מפורשות אחרת ולאחר אישור של חברת האשראי על העסקה.

2.      החנות ו/או הספקים לא יהיו אחראים לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים

                  א.       כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצבי חירום ונזקי טבע.

                  ב.        שביתה אצל החברות להובלת המוצרים.

                  ג.        זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק ימי עסקים קרי, יום א-ה לא כולל שישי שבת , ערבי חג וימי חג.

 

שירות לקוחות

כל שאלה או בירור לגבי המוצרים המוצגים באתר לרבות מידע על שימוש נכון במוצר ולפרטים ובירורים באשר לחנות ופעילותה , ניתן לפנות אל שירות הלקוחות בטלפון או בווטסאפ 055-3057177 , כמו כן בכתובת הדוא"ל contact@gofluxo.com

 כללי

1.      התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד , ואינן מחייבות את החנות.

2.      החנות ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר , עקיף , תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי , כתוצאה משימוש באמצעות האתר .

3.      הרכבה והתקנת המוצר תבוצע בתיאום מול החנות, ע"י אנשי שירות של החברה או מיקום התקנה שייקבע מראש מול הלקוח.

4.      אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר , לרבות גרפיקה , עיצוב , הצגה מילולית , סימני מסחר , סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הינם בבעלותם הבלעדית של החנות.

5.      אין להעתיק , לשכפל, להפיץ , לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר , אלא אם כן ניתנה הסכמה בכתב ומראש מטעם החנות.

6.      אחריות על המוצר מרגע ההתקנה למשך שנה, או עד 20,000 ק"מ